• Arbeid i høyden K073

 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

 • Stillas brukerkurs K180

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • FSE Lavspenning K127

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE for instruert personell K141

 • FSE Høy- og lavspenning K129

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Støykurs K138

HMS

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS for ledere (§3-5) NI004